Efektem zastosowania systemu nadążnego Soltrack jest znaczne zwiększenie produkcji energii elektrycznej z 1kW zainstalowanej mocy. Inwestor przy spełnieniu warunków dotyczących odpowiedniego posadowienia instalacji, oraz po zastosowaniu jasnego podłoża zwiększającego albedo może wytwarzać w skali roku do ok. 60% energii elektrycznej więcej w stosunku do instalacji stacjonarnych o tej samej mocy zainstalowanej.

Zainstalowany tracker w zależności od pory roku ustawia się codzienne od wschodu słońca aż do zachodu pod optymalnym kątem w stosunku do kąta padania promieni słonecznych. Badania przeprowadzone przez Politechnikę Białostocką podają, że wykorzystując dwuosiowy ruch nadążny paneli fotowoltaicznych możliwe jest zwiększenie ich wydajności o 40%, a opracowania wiodących firm światowych mówią o wzroście uzysku energii nawet o 43% do 45% w odniesieniu do instalacji stacjonarnych o tej samej mocy.

Zapraszamy do zapoznania się z opracowaniem Politechniki Białostockiej.

http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-981fb91f-25d8-4828-bc2c-d5abcdef655d


0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *